คำคล้องจอง

original_003

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำคล้องจอง

  ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึง
มุ่งหวัง ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนในทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้เกิด
ความชำนาญในการใช้ภาษา สามารถสื่อสารและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง
การอ่านการเขียนคำคล้องจองเป็นส่วนหนึ่งในทักษะการอ่านการเขียนคำภาษาไทย
คำคล้องจอง หรือ คำสัมผัส เป็นคำที่มีลักษณะอย่างหนึ่งของบทกวี คือเป็นคำที่ใช้สระเดียวกัน
มีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน แต่ควรมีพยัญชนะต้นต่างกัน   ทั้งนี้ในระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) การฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนคำคล้องจอง ยังเป็นเทคนิดวิธีสอน
อีกอย่างหนึ่งในการสอนการฝึกอ่าน ฝึกเขียนที่ดี เพราะการอ่าน การเขียนคำคล้องจองทำให้นักเรียนอ่านคำ ฝึกเขียนคำได้อย่างสนุกสนานสามารถจดจำคำได้ดี   คำคล้องจองยังทำให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำสัมผัส  สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนและแต่งคำประพันธ์ในชั้น
ที่สูงขึ้น
คำคล้องจองมีหลายชนิด เช่นคำคล้องจอง 2 พยางค์  คำคล้องจอง 3 พยางค์
หรือคำคล้องจอง 4 พยางค์

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภาษาไทย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s